Vilka matvaror är vänliga för miljön?

  • KÖTT

I regel har djurhållning en väldigt stor påverkan på miljön. Det beror dels på djurens egen ämnesomsättning, men även på foderproduktionen. Faktum är att tio stycken människor kan leva på den mängd växter som enbart mättar ett djurslider_caja. Fodringsarealen skulle istället kunna utnyttjas för exempelvis produktion av biogas eller växtbaserad mat. Jordbruksverket fastställde i en rapport år 2013 att man i västvärlden borde äta mindre kött för att minska på växthusgaser från livsmedelsproduktionen. Genom att äta mindre kött skulle jordens resurser räcka till att producera mat åt allt fler människor. Poängteras bör att svenskt kött är ett bättre alternativ än importerade motsvarigheter.

  • FISK

Vilda fiskars klimatpåverkan beror till stor del på fångstmetoder. Trålning och stora fiskeflottor är oerhört energislukande och orsakar väldiga utsläpp. Fisk som fångats på detta sätt är dock betydligt vänligare mot miljön än nötkött. Ett klimatsmart fiske fångar fisken i stim med passiva metoder som kustnära fiske eller nät. Krokfångade produkter är KRAV-godkända. Fångsten av de fiskar som odlats och matats med foder har även de stor påverkan på miljön. I jämförelse med köttprodukter ger odlad lax lika mycket utsläpp som bland annat fläskkött.

  • VEGETABILIER

Grönsaker, frukt, bönor och spannmål produceras på väldigt olika sätt runt om i världen. Oavsett hur de odlats är vegetabilier ett mycket bättre alternativ än kött ur en klimatsynpunkt. Skillnaden på holländska växthusodlade tomater och frilandsodlade svenska palsternackor är däremot stor. De frilandsodlade produkterna är betydligt vänligare mot miljön eftersom växthusodling fodrar uppvärmning, något som ofta görs med fossil energi. Som konsument skall man därför välja inhemska vegetabilier, helst ekologiskt närproducerade.

  • OST OCH MJÖLK

Även om mejeriprodukter kommer från djur har de en betydligt mindre inverkan på klimatet än kött. Det beror på att de djur som producerar själva mjölken lever ett långt liv före de blir kött. I enlighet med Slow Foods principer kan man som konsument utforska produkter som baserats på växter, som havremjölk eller sojayoghurt.