Välj varor med rätt märkning

  • EU-ekologisktOrganic-Logo.svg

Inom EU finns ett skilt system för kontroll och regler av produkter som producerats ekologiskt. De samma reglerna gäller för alla regler som hör till EU. För att en vara skall få EU-ekologiskt märket måste de uppfylla de specifika reglerna som finns för ekologisk produktion. Till dessa regler hör bland annat marknadsföring, kontroll, import, märkning, livsmedelsförädling, djurhållning och odling. Som konsument kan man med trygghet köpa varor med denna märkning om man vill köpa mat som är ekologisk och rättvis.

  • KRAV

Enbart producenter och företag som fått KRAV-certifiering får använda sig av denna ekologiska märkning på sina varor. Största skillnaden i en jämförelse med EU-ekologiskt är att KRAV har striktare regler inom exempelvis djuromsorg. Unikt för KRAV är att de även har skilda regler för klimat, restaurang och butik. Certifieringen och kontroller utförs av fem olika bolag som håller stenkoll på allt från produktion till distribution. Väljer man produkter med KRAV-märke får man en vara som förknippas med socialt ansvar, god hälsa, rättvis djuromsorg och bra miljö.

  • DEMETER

Det svenska förbundet Demeter bildades redan år 1957 och är en organisation som kontrollerar biodynamisk odling i Sverige. Demeter är en ideell konsumentförening som såväl auktoriserar som kontrollerar importörer, grossister, förädlare, butiker, slakterier, djurhållning och växtodling. I ungefär 20 olika länder finns egna nationella Demeter-rörelser som baserar sin verksamhet på de givna riktlinjerna. För tillfället är de regler som Demeter baserar verksamheten på strängast inom ekologisk odling. Köp av Demeter-produkter är med andra ord ett ypperligt alternativ när man vill handla miljösmart.

  • FAIRTRADE

En av de kanske kändaste märkningarna är Fairtrade. Produktmärkningen symboliserar etiska förutsättningar för såväl anställda som odlare i utvecklingsländer. Målet med verksamheten är att förbättra deras levnads- och arbetsvillkor. Genom Fairtrade har även aktörer i dessa länder möjlighet att konkurrera med företag på den internationella marknaden tack vare långsiktiga handelsavtal och rättvisa villkor. Kriterierna garanterar att odlaren alltid fått åtminstone minimipriset för råvaran och att de anställda fått avtalsenliga löner.