The Ark of Taste och Terra Madre

Slow Food-rörelsen ger sitt stöd åt den biologiska mångfalden genom att på ett praktiskt plan stödja småskaliga producenter av kvalitetsvaror. The Ark of Taste startades år 1996 och är en lista över råvaror som marginaliserats eller helt glcola2ömts bort, vilket gör att de riskerar försvinna. På denna ständigt växande lista finns över 500 maträtter, beredda livsmedel, grönsaker, frukter och djurraser. Med hjälp av The Ark of Taste vill man publicera, beskriva och återupptäcka glömda smaker. Tar man sig en titt på listan får man se exempel på magnifika gastronomiska varor som hotas av miljöförstöring, hygienlagar och industriell standardisering. Arkprodukterna sträcker sig ända från de italienska Valchiavennegetterna till de unika bondbönorna som endast odlas på Santorini. Gemensamt för alla produkter är att de är utrotningshotade, men ändå har en ekonomisk bärkraft. Svenska råvaror som finns med i The Ark of Taste är källarlagrad getost från Jämtland och torkad reninnerfilé.

Terra Madre i sin tur är ett nätverk som skapats av Slow Food. Målsättningen med nätverket är att synliggöra småskaliga mathantverkare, fiskare, uppfödare och odlare på en global nivå. Dessa sammanförs med ungdomar, konsumenter, kockar och forskare så att de tillsammans kan jobba med att utveckla det moderna matsystemet. År 2004 ordnades det första Terra Madre mötet i Turin och redan då samlades 5000 producenter från 130 länder. Till det tredje eventet år 2008 bjöd man in yngre kockar, producenter och odlare från hela världen för att sprida kunskap kring uppfödning, fiske och jordbruk. På så sätt ville man säkerställa att traditioner lever vidare och att specialkunskap överförs till kommande generation.

Det lyckade konceptet Terra Madre bjuder sina deltagare på spontana möten och intressanta seminarier. Diskussionerna kan gälla allt från genteknik till ekologisk odling, men huvudsaken är att människor träffas och skapar kontakter. För att nämna exempel kan en biodlare från Zambia dela med sig av sina upplevelser med en biodlare från Turkiet. En kaffeodlare från Honduras däremot kan få nya intryck av en kaffeodlare med säte i Laos.