Nej tack till GMO

GMO står för genmodigm_crops_gmo_maize_creditciat_flickrfiering, vilket i sin tur innebär att man använder sig av en teknik där arvsmassan i ett djur eller en växt ändras. Människan kan kortfattat ändra en organisms egenskaper genom att helt enkelt sätta in nya gener eller genom att stoppa de ”gamla” genernas funktioner. Genom genteknik är det möjligt att överföra både egenskaper och gener som inte annars kan korsas naturli
gt mellan olika växter eller djur. Ordförande och grundaren till Slow Food, Carlo Petrini, är stark motståndare till detta och har listat ett antal orsaker till varför man skall tacka nej till GMO.

  • FÖRORENINGAR

Att säkert odla GMO-grödor är omöjligt. Det går inte att begränsa den yta där man odlar med GMO och därför korsbefruktas dessa med grödor som odlas konventionellt eller ekologiskt.

  • OBEROENDE

GMO-grödor tar bort friheten att välja vad människan vill äta eftersom kvaliteten på grödorna ändras. Dessutom begränsas odlarnas roll i och med att de inte får välja sitt utsäde eller förbättra det. De genmodifierade grödorna ägs av stora företag som fullständigt styr odlarnas aktiviteter.

  • KULTUR

Produkter som tagits fram med genteknik har varken kulturell eller historisk koppling till det aktuella området. För att nämna exempel har man i Italien varit stolt över sin stora variation på lokala varor som baserats på egen identitet. Då anonyma GMO-produkter introduceras försvinner denna rika mångfald. Kunskap och karakteristiska smaker försvinner i intet.

  • HUNGER

FN har länge förespråkat att familjejordbruk är den i särklass bästa metoden för att undvika svält och försörja människor. De multinationella företag som utvecklat GMO har i sin tur lovat att deras produkter kommer avlägsna svält, föda världen och förinta hungersnöden. För 15 år sedan började konceptet med GMO marknadsföras, men antalet undernärda och svältande människor har ökat markant under denna tidsperiod. I bland annat Brasilien och Argentina har till och med livsviktiga grödor som hirs, vete, majs och potatis svepts bort av GMO-sojabönorna.