Många fördelar med ekologiskt närproducerad mat

När man som konsument väljer ekologiskt närproducerad mat bidrar man till ett mer hållbart jordbruk på flera olika sätt. Det finns nämligen ett tydligt samband mellan vad människor lägger i sina matkassar och hur kulturlandskapet bevaras. Betande djur exempelvis hör till det typiska svenska landskapet, samtidigt som mångfalden av växter och djur är en självklarhet. En annan stor fördel med kontakt med de lokala producenterna är att man som köpare har lättare för att förstå hur livsmedlen produceras, hur processen kan göras mer miljövänlig och hur kretsloppet fungerar i praktiken. Bland annat är det betydligt lättare att kontrollera insatser som bvegetables-752153_960_720ekämpning, gödsel och foder när det sker på närmare håll.

Lokal konsumtion skapar fler arbetstillfällen på orten och den egna bygden gynnas. Faktum är att allt fler lokala små odlare och producenter börjat erbjuda sina underbara ekologiska produkter i sina egna gårdsbutiker, på närliggande marknader eller genom lådprenumerationer. Poängteras bör att när maten framställs nära konsumenterna minskar transporterna och maten behöver inte lagras. Detta bidrar till minskad klimatpåverkan och garanterat färskare kvalitet på produkterna. Viktigt att komma ihåg är att man som kund kan fråga efter närproducerad mat i de butiker man besöker. Stöder man aktivt mindre aktörer tvingas även de större producenterna i livsmedelskedjan att satsa på högre kvalitet.

Även om fördelarna är oerhört många när det kommer till närproducerad och lokal mat finns det också några nackdelar. En av de främsta orsakerna till att man stöder de närliggande producenterna är att minska de transporter som ger luftföroreningar och växthusgaser. Miljövinsten är tyvärr inte alltid så tydlig på detta plan eftersom det är klurigt att utveckla en effektiv distribution från mindre gårdar. För att lösa detta problem har många producenter börjat samarbeta och tagit fram gemensamma transportlösningar med förnybara drivmedel i färdmedlen. Initiativet till ett bredare samarbete blir möjligt när varorna blir mer efterfrågade. Som konsument kan man med andra ord dra sitt strå till stacken genom att alltid välja närproducerad mat, vilket i sin tur gör att de ekologiska bönderna får större budget till att ta fram fiffiga lösningar på miljövänliga transporter.