Ett vanligt talesätt är att man blir vad man äter. Det stämmer på många