4 sätt att finansiera bättre matvanor

Ett vanligt talesätt är att man blir vad man äter. Det stämmer på många

Integrera Slow Food i vardagen

Att börja leva enligt Slow Food kan kännas svårt. Genom att göra relativt enkla

Välj varor med rätt märkning

EU-ekologiskt Inom EU finns ett skilt system för kontroll och regler av produkter som

Många fördelar med ekologiskt närproducerad mat

När man som konsument väljer ekologiskt närproducerad mat bidrar man till ett mer hållbart

Skillnaden mellan närproducerad och ekologisk mat

Emellanåt kan lokalt producerade varor marknadsföras som ”nästan ekologiska”, men ekologiska livsmedel är inte

Vilka matvaror är vänliga för miljön?

KÖTT I regel har djurhållning en väldigt stor påverkan på miljön. Det beror dels

Nej tack till GMO

GMO står för genmodifiering, vilket i sin tur innebär att man använder sig av

The Ark of Taste och Terra Madre

Slow Food-rörelsen ger sitt stöd åt den biologiska mångfalden genom att på ett praktiskt

Hur Slow Food kom till Sverige

Italienaren Carlo Petrini grundade år 1987 föreningen Slow Food tillsammans med erkända personer som